Bel ons voor al jouw vragen: +3250820559 Beschikbaar van 10u tot 18u via chat.

2 jaar garantie

Bij MEUBIS hanteren wij, wat betreft het leveren van artikelen, de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen

Bij MEUBIS hanteren wij, wat betreft het leveren van artikelen, de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging.

Wil je gebruik maken van deze service?

Lees dan even in onze Algemene Voorwaarden, onder punt 11, wat je precies moet doen.

Je geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het artikel, op voorwaarde dat je het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst én indien dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag je de herstelling of de vervanging eisen. Indien geen van voornoemde oplossingen mogelijk is kan je ofwel een passende vermindering van de prijs ofwel de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog hierop verwittig je Meubis ten laatste binnen de twee maanden nadat je het gebrek hebt vastgesteld. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering, behoort het aan Meubis te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering.

Bij omruiling blijft de verkoopdatum gelden als begin van de waarborgperiode. Na de termijn van twee jaar, kan je geen herstelling of vervanging van je artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding op de website.

Wil je levering in een ander land dan Nederland, ga dan naar: